top of page
N[1].Afshari_1_edited.JPG
<<< ادامه
فرکانس ِ بودن (4) - 27 اسفند 1388 / 18 ماه مارس 2010 میلادی

برای همه ی دوستانم، آنانی که دوستشان دارم و آنانی که دوستم دارند، بهترینها را آرزو دارم. امیدوارم سال 1389 سال رفتن جمهوری اسلامی و سال آمدن شاهزاده ی نازنین ما بر سریر «مدیریت» کشورمان باشد که این مرد برای ما تنها نشانه ی ایرانی مدرن و بدور از تبعیضهای جنسیتی/قومی/عقیدتی است. کشور را برای خوش آمدگویی به این شهزاده ی امیدهامان، از تمام تبعیضهای دینی/جنسی/قومی دغلکاران، آب و جارو میکنیم!

Neues Bild33_edited.JPG
فرکانس ِ بودن (3) - 12 اکتبر تا 18 دسامبر 2008 میلادی

 22 اکتبر زاد روز نادرشاه سردار بزرگ ایران است که در سال 1688 میلادی در دستگرد خراسان به دنیا آمد و 59 سال عمر کرد و مرزهای ایران را در شمال و شمال غربی، جنوب و شرق به حد زمان ساسانیان رسانید و در شمال غربی و غرب، عثمانی را از قفقاز و همه سرزمین های ارمنی نشین بیرون راند و شهرهای کربلا و نجف را متصرف شد.

Neues Bild34_edited.JPG
فرکانس ِ بودن (2) - 7 اوت تا 29 سپتامبر 2008 میلادی

ح.الف. تلفن کرد که آیا شما ارتباطی با این جماعت مصدقی چیها دارید؟ گفتم: نه! گفت: ولی داستانهای شما در سایت یکی از گنده های این جماعت بازچاپ میشوند. گفتم: خودشان برمیدارند. بین من و اینها هیچ ارتباطی نیست. مصدقی هم نشده ام. به نظر من مصدق یک آنارشیست بود و مملکت را داشت با پوپولیسمش به باد میداد، با آن شمس قنات آبادی و کاشانی...اش.

Neues Bild36_edited.JPG
فرکانس ِ بودن (1) - 14 ژوئن تا 6 اوت 2008 میلادی

این نزدیکیها جنگلی است در سینه کش تپه ی کوه مانندی که وقتی از محوطه ی مسکونی عبور میکنی و به اینجا قدم میگذاری، باید از روی پلی چوبی بگذری که روی دره ای است عمیق – خیلی عمیق – و درست ته ته این دره که دیواره هاش چون دیواری از دو سو سرکشیده اند تا زیر پات... و خیلی هراسناکند.

bottom of page